Wedstrijd verloop:

Een wedstrijd bestaat uit kwalificatie-heats (minimaal 2 ) en aparte ( sub- ) finales, deze worden in principe verreden tussen 9.30 18.00 uur. Een heat of (sub-) finale bestaat uit maximaal tien rijders (tenzij de wedstrijd-leiding anders beslist). Het beste heat-resultaat van elke rijder bepaalt de indeling in de (sub-)finales volgens het zogenaamde “kerstboom”-systeem. Geen rechtstreeks geplaatsten voor de hoofd finale. Vanuit de lagere t/m de ¼ finales gaan de eerste drie door naar de volgende. Vanuit de halve finales gaan de nrs. 1 t/m 5 door naar de hoofd finale.

Tijdsduur:

Tijdsduur kwalificatie-heat is 8 minuten.
Tijdsduur t/m achtste finale is 10 minuten.
Tijdsduur kwart finale is 15 minuten.
Tijdsduur halve finale is 20 minuten.
Tijdsduur hoofd finale is 30 minuten.

Nadat de Heat c.q. Finale is afgelopen wordt door de tijdwaarneming omgeroepen “Alle rijders ge-finisht“ en moet iedereen aan de juiste zijde de pitstraat inrijden. Vervolgens de auto’s en zenders uit zetten en weg zetten en je plaats langs de baan innemen als baan-inzetter. De kwalificatie-heats worden gestart met vliegende start, er wordt door de tijdwaarneming omgeroepen wanneer de computer wordt opgestart en de finales worden gestart op de grid met GEEN opwarmronde vooraf.

Rijdersgedrag:

Iedere rijder word geacht zich aan de regels te houden die gelden bij het Off Road racen. Wanneer blijkt dat een rijder denkt te moeten rijden op een manier die onverantwoord is, volgt er een Stop&Go 10 sec, 2e keer 20 sec, 3e keer diskwalificatie. Schelden, tieren en vloeken op de rijdersstelling word gehonoreerd met een Stop&Go 10 sec, 2e keer 20 sec, 3e keer diskwalificatie.

Wanneer je op een ronde wordt gezet door een andere rijder dan moet je meteen ruimte voor deze rijder maken door aan de kant te gaan zodat hij je zo snel mogelijk kan passeren. De wedstrijdleiding zal dit ook zoveel mogelijk in de gaten houden en aangeven als zo’n situatie zich voor doet, door je naam en de mededeling “snelle rijder achter je” om te roepen. Geef je hier niet meteen gehoor aan dan zal er een Stop&Go 10 sec, 2e keer 20 sec, 3e keer diskwalificatie volgen.

Wanneer 2 rijders het niet met elkaar eens zijn over ieders rijgedrag, legt men dit voor aan de wedstrijdleiding die eventueel samen met het bestuur tot een uitspraak komt, maar gaat men elkaar niet te lijf. Als men van mening is dit wel te moeten doen volgt diskwalificatie van beide partijen.

Baaninzetten:

Bij heat 1 zetten de rijders van de laatste heat de auto’s in. Bij heat 2 zetten de rijders van heat 1 in enz enz. In de finales word ingezet volgens het HMRC inzet systeem. De baaninzetters horen minimaal 30 sec voor aanvang van de wedstrijd op hun plaats te staan. Baaninzet word met 100% inzet gedaan zonder voorkeur voor bepaalde auto’s. Ook baaninzetters kunnen een tijdstraf oplopen. Bij vervangende baaninzet is deze straf voor de rijder waarvoor deze baaninzetter geregeld is. (10 sec, 2e keer 20 sec, 3e keer diskwalificatie). De baaninzetters behoren tijdens de wedstrijd op hun plaats te blijven en mogen evt. alleen een afgeslagen auto opnieuw starten en verder mogen zij geen reparaties uitvoeren.

Alleen de helpers mogen de auto naar de pitstraat / rennerskwartier terug brengen. Niet toegestaan is om tijdens de wedstrijd auto’s te repareren langs de baan dit mag alleen gebeuren in het rennerskwartier of in de pitstraat.

Straffen:

De volgende straffen kunnen door de wedstrijdleiding worden uitgedeeld:

Bij het buiten de baan raken, zelfde plek de baan weer oprijden, of eerder.
Afsnijden van bochten: Stop – Go 10 sec, 2e keer 20 sec, 3e keer diskwalificatie.
Hinderen van andere rijders: Stop – Go 10 sec, 2e keer 20 sec, 3e keer diskwalificatie.

“Stop – Go” betekent, de pitstraat binnen rijden wanneer de wedstrijd-leiding dit vraagt. Dan op de gemarkeerde plaats blijven staan en niet eerder vertrekken nadat de Wedstrijd-leiding toestemming heeft gegeven. Gedurende deze tijd mag er niets aan de auto worden gedaan, eventuele reparaties mogen pas na deze tijd geschieden. Het aan de verkeerde zijde inrijden van de pitstraat wordt gestraft met 10 sec straftijd.

Zender & Transponder:

De Spectrum zender op 2.4 Ghz is toegelaten. Antennes van zenders mogen niet verlengd ( dmv draden) of ingekort worden. De Spectrumzender hoeft tijdens de wedstrijden niet meer ingeleverd te worden. Het inleveren van de kristalzenders is verplicht. Kristalzender-frequenties: Iedere rijder dient in het bezit te zijn van minimaal twee verschillende frequenties. Heeft men een verkeerde X-tal in de wagen dan dat er is opgegeven volgt uitsluiting van deelname.

Transponder dient onder de kap in de auto geplaatst te worden. Geef voor de wedstrijd het juiste transpondernummer door aan de wedstrijd-leiding. Zonder transponder kunt u niet aan de wedstrijd deelnemen.

Tanken & Brandstoffen:

Tanken is toegestaan tot het moment dat de auto’s naar de start worden geroepen ( 30 sec. signaal). Indien binnen deze tijd nog getankt wordt, dient men vanuit de pitstraat te starten. Tijdens een heat of (sub-) finale mag NIET worden bijgetankt. De gebruikte brandstof mag bestaan uit de volgende bestanddelen: Loodvrije benzine & Meng oliën (verboden zijn alle overige “speciale” brandstoffen zoals: avgas, octaan booster en race brandstoffen).

Motoren & motorspecificaties:

Per wedstrijd mogen door een rijder maximaal twee motoren worden gebruikt. Deze kunnen voor aanvang van de wedstrijd worden gemerkt. Niet toegestaan is om meer dan met 1 auto aan de wedstrijd deel te nemen, de auto waar men ‘s morgens mee aan de start verschijnt dient de gehele dag te worden gebruikt.

Motortype: Één cilinder 2 takt ( cilinderblok uit één enkele behuizing).
Cilinderinhoud: Maximaal 32CC.
Krukas: Gedeelde as-constructie met een gesloten big-end.
Inlaat: Alleen open deck inlaatpoorten toegestaan, geen roterende inlaat.
Carburateur: Maximale doorlaat 13 mm. Voorzien van mechanische fail –save.
Ontsteking: Mechanisch en vast (slechts verstelbaar met uitgeschakelde motor).
Koeling: Alleen luchtkoeling toegestaan.
Motorrestricties: Geen turbo of compressor / Geen variabele in –of uitlaat-timing / Geen brandstof-injectie / Geen wankelmotoren.
Stopknop: Er moet een goed werkende stopknop aanwezig te zijn en deze dient op een goed bereik en zichtbare plaats te zitten.
Geluid: Het geluid mag niet meer bedragen dan 81 dBA. gemeten op 10 meter afstand en op 1 meter hoogte.
Aandrijving: In de 2 wd zijn alleen 2 wd aangedreven auto’s toegestaan met achterwiel aandrijving.
Koppeling: De model-wagen moeten van een doeltreffende koppeling voorzien zijn.
Rem: De model-wagen moet minimaal 1 goed werkende rem hebben.

Wagens met electrische aandrijving, zijn niet toegestaan in de benzine klasse. Een versnellingsbak is eveneens NIET toegestaan in de benzine klasse.

Body, Bumper & Spoiler:

Deze moeten van zacht en flexibel materiaal vervaardigt zijn. Bumper mag niet breder zijn dan de auto, zonder bumper mag je NIET verder rijden en moet je de baan verlaten (blijf je door rijden zonder bumper dan volgt diskwalificatie). Voldoet je auto niet aan onder genoemde maten en/of gewichten dan volgt diskwalificatie.

Maten & Gewichten
Spoiler: maximaal 300 bij 140 mm.
Hoogte: maximaal 360 mm met ingedrukte vering.
Overhang: maximaal 150 mm vanuit centrum achteras.
Lengte auto: Minimaal 600 mm. Maximaal 820 mm.
Breedte Auto: Maximaal 480 mm. met ingedrukte vering.
Gewicht: Minimaal 8 kg.
Tank-inhoud: Maximaal 700 cc brandstof.

Slotbepaling:

Iedere rijder moet het reglement naleven. Iedere rijder is verplicht gevolg te geven aan de aanwijzingen van de wedstrijd-leiding. Het afbreken van een wedstrijd wordt bepaald door de wedstrijd-leiding. Strafmaatregelen worden door de wedstrijd-leiding opgelegd. Overal waarin het reglement niet in is voorzien beslist de wedstrijd-leiding.